PROJEKCE &

STATIKA STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ

Společnost LiTECT design se zabývá statikou stavebních konstrukcí. Provádíme statické výpočty ocelových, železo-betonových, zděných i dřevěných konstrukcí pro stavební řízení a realizaci stavby s ohledem na efektivní a ekonomický návrh. Naší specializací je optimalizace detailů ocelových konstrukcí a jejich kotvení.

Náročné a těžko řešitelné zadání nebereme jako problém, ale jako výzvu k invenčnímu řešení.

Naším hlavním působištěm je region Jihomoravského kraje, ale běžně spolupracujeme s klienty napříč republikou i Slovenskem.

Lokalizace nově zamýšleného stavebního záměru nepředstavuje žádnou překážku. Prohlídky stávajících konstrukcí běžně provádíme v akčním rádiu 200 km.

„ Budoucnost patří aluminiu! “
(Jára Da Cimrman)

Proč oslovit statika

Poskytujeme servis investorům, stavebním projektantům a architektům, kteří hledají optimální řešení pro svoji vizi. I když se dnes na statika často pohlíží pouze jako na nutnou položku při vyřizování stavebního řízení, včasná konzultace a správná diskuze o zvolených materiálech, tvarech a postupech může klientovi zjednodušit život a ušetřit nemalé prostředky. Za poptání na začátku záměru nic nedáte.

Nejsme fanoušci striktního předepisování jednoho zaručeně nejlepšího řešení na každý problém. Víme, že situace je jenom výjimečně černobílá a snažíme se najít optimální řešení z vícerých úhlů pohledu.

Téměř vždy je potřeba zvážit

 • ekonomické hledisko
 • časovou náročnost
 • technické řešení
 • estetickou stránku
 • složitost provádění
 • a to vše samozřejmě se statickou a užitnou bezvadností

Proto s klientem probereme vše relevantní a spolu s ním přicházíme na nejschůdnější řešení.

Naší silnou stránkou je optimalizace stávajících nebo nově navržených konstrukčních řešení.

Často i drobnou úpravou ve fázi návrhu lze docílit elegantnějšího a ekonomičtějšího výsledku.

Kromě ocelových běžně řešíme i ostatní typy stavebních konstrukcí pozemních a technologických staveb.

Pro bližší seznámení s naším zaměřením se můžete podívat na úplný výčet námi nabízených služeb.

Pokud hledáte zodpovědného zpracovatele Vašeho projektu nebo potřebujete vypracovat statický posudek stavební konstrukce neváhejte nás kontaktovat.

Naše služby

Specializujeme se na návrhy, optimalizace a posudky ocelových konstrukcí.

Konstrukce posuzujeme jak z pohledu globální analýzy, tak z pohledu vyřešení všech potřebných detailů.

Individuálně pro Vás navrhneme a posoudíme detaily styčníků a přípojů.

Vyřešíme pro Vás kotvení nové konstrukce na stávající stavbu nebo na základy. 

Dále Vám můžeme nabídnout:

Statické posudky

 • Ocelové konstrukce
 • Železobetonové konstrukce
 • Dřevěné konstrukce
 • Zakládání staveb
 • Rekonstrukce
 • Statická i dynamická analýza
 • Seismické posudky

Projekce

Dokumentace pro:

 • ohlášení stavby – DOS
 • územní řízení – DUR
 • stavební řízení – DSP
 • provedení stavby – DPS
 • Dokumentace stávajícího stavu
 • Dílenská dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení

Odhady hmotnosti

 • Výpočty nabídkové hmotnosti ocelových konstrukcí dle statického výpočtu pro výběrová řízení
 • Odhady ceny výroby nosných ocelových konstrukcí

Konzultace

 • Poradenská činnost formou konzultací
 • Koordinace projektových činností s investorem, ostatními profesemi a orgány státní správy

Kontakt

Adresa kanceláře:

Kounicova 20, 602 00, Brno-střed-Veveří

Fakturační adresa:

Jindřichova 2073/3, 616 00, Brno

IČO:

018 73 008

DIČ:

CZ01873008

E-mail:

Jednatel:

Ing. Ján Kubíček

Tel. CZ:

+420 608 541 569

Tel. SK:

+421 915 330 874

E-mail:

Skype

j-kubicek

S Vaší poptávkou nás můžete kontaktovat i pomocí formuláře:

Kde nás najdete